Kedves Szülők, Érdeklődők!

Nagy szeretettel köszöntjük Önöket a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda megújuló honlapján!

Tartalmaink folyamatosan bővülnek majd,  így egyre több információval szeretnénk segíteni, hogy minél átfogóbb képet kaphassanak intézményünkről. Ismerkedjenek meg pedagógiai programunkkal, céljainkkal, feladatainkkal, munkatársainkkal, az óvodáink által szervezett változatos tevékenységekkel, programokkal.

Egyesített óvodai intézményünk négy tagintézményből és a hozzájuk kapcsolódó két-két telephelyből állnak, így jelenleg az Önkormányzat fenntartásában 36 csoportban 847 gyermek óvodai nevelése, oktatása zajlik.


Minden csoportban szakképzett, elhivatott óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel, munkájukat  pedagógiai asszisztensek és dajkák segítik. Logopédiai, és fejlesztő pedagógiai ellátást minden óvodánkban a helyszínen, utazó gyógypedagógusok segítségével biztosítunk, szakértői vélemények alapján. Óvodapszichológusunk támogatja a gyermekek beilleszkedését az óvodai csoportok közösségeibe, segíti a szülőket, pedagógusokat a problémahelyzetek  feltárásában, megoldásában. Óvodatitkáraink segítik az adminisztrációs feladatok ellátását (beiratkozás, igazolások kiállítása, étkeztetés dokumentumai, stb).
Rendelkezünk a megfelelő szaktudással, kreativitással, lelkesedéssel ahhoz, hogy a gyermekeknek ebben a meghatározó fejlődési időszakában sok szabad játékkal, tartalmas foglalkozásokkal, készségfejlesztéssel felkészítsük Őket az iskolai életre.

Minden óvodánkban felújított épületekben biztosítjuk a gyermekeknek az egészséges, nyugodt, esztétikus  környezetet. Udvarainkon is megkezdődött a korszerű mozgásfejlesztő eszközök telepítése (mászókák, hinták, csúszdák, stb.), melyek segítik, kiegészítik a mindennapos szabad levegőn történő mozgás lehetőségeit.

Pedagógiai programunkat az egyes óvodák hagyományainak, arculatának megőrzésével, a törvényi előírásoknak megfelelően, a gyermekek érdekét szolgáló szülői igényeket figyelembe véve alakítottuk ki. Célunk, hogy támogassuk a szülőket a nevelésben és a gyermekeket abban, hogy sikeres, a változó világhoz, elvárásokhoz alkalmazkodni tudó, társaikkal együttműködésre képes emberekké váljanak.
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, a gyermeki személyiség teljes körű kibontakoztatását.
Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen személyiség, egyéni fejlődési úttal és ütemmel, tanulási stílussal rendelkezik, ezért ezek figyelembe vételével alakítjuk ki az egyéni fejlesztés lehetőségeit.

Valljuk, hogy hatékony nevelőmunka csak a családokkal együttműködve valósulhat meg, ezért rendkívül fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony kommunikációt és szorgalmazzuk aktív részvételüket óvodáink rendezvényein, nyílt napjain, programjain.
Remélem, új honlapunkon kellő
információt és átfogó képet kapnak intézményünk életéről!

Óvodánk minden munkatársa nevében kellemes böngészést kívánok!

Borsiné Csontos Ilona
óvodavezető

Óvodavezetők

Patkósné Dezső Katalin

Tagintézményvezető

Maksa Zsuzsanna

Tagintézményvezető

Bereczkiné Palócz Ibolya

Tagintézményvezető

Borsiné Csontos Ilona

Óvodavezető

Közérdekű híreink

No posts found!