m1
m2
m3
m4
m5
m6
previous arrow
next arrow

Információ

Bemutatkozás

A Magvető Utcai Óvoda rövid története

Ismerd meg!
Információ

Magunkról

Intézményegységek bemutatása

Információ
Információ

Munkatársak

Az óvoda dolgozói

Ismerd meg!
Információ

Képgaléria

.

Megtekintés

Kedves Olvasó!

 Talán éppen gyermeke óvodába lépése előtt nézegeti honlapunkat, hogy ismerkedjen óvodánkkal. Nos, akkor jó helyen jár. 

Ez a tájékoztató rólunk Önnek szól!


Óvodánk kertes családi házak környezetében helyezkedik el. A gyermekeket természetes környezetben, érdekeiket mindenekelőtt szem előtt tartva, élményekben gazdag, kiegyensúlyozott légkörben neveljük.Sokat teszünk azért, hogy a hozzánk járó gyermekek, és leendő óvodásaink boldogan és vidáman járjanak az óvodánkba. Hozzájárulva ahhoz, hogy Önök szülők napközben szeretetben, biztonságban tudhassák gyermeküket, és nyugodtan végezhessék munkájukat.  Hitvallásunk középpontjában a gyermek és családja áll. A jó partneri kapcsolat kialakítása és a sikeres együttműködés érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a szülői igények megismerésére.A mi óvodásaink szeretnek az óvodánkba járni. A szokás és szabály rendszerünkben a gyermekek biztonsággal eligazodnak, társas illetve baráti kapcsolataik fejlődnek, gazdagodnak.

Néhány információ, amely az óvoda megkezdése előtt felmerülhet Önökben.

Csoportjaink szervezése:
Egy csoportba 25 gyermek jár. A csoportokat a jelentkezők életkorának függvényében a lehetőségek szerint azonos korosztályban szervezzük.

Beszoktatás lehetőségei:
Az újonnan érkező gyermekek számára a fokozatos, szülővel együtt történő beszoktatás lehetőségét biztosítjuk. Szívesen látjuk az édesanyákat, édesapákat, nagyszülőket a beszoktatás idején, örömmel fogadjuk együttműködésüket saját gyermekük zökkenőmentes beszoktatása érdekében.

Érkezés és hazabocsátás időpontja:
Az óvodába érkezés időpontját nem írjuk elő, javasoljuk azonban, hogy 8 óra 45 percig érjenek be a gyermekek a csoportba, hogy az óvodában legyen módjuk a reggelijüket elfogyasztani.

9:00 órától a gyermek számára változatos, izgalmas, érdekes tevékenységeket szervezünk, hogy a gyermekek személyiségének alakulása megfeleljen a társadalom elvárásainak, és az együtt elért eredmények, alapozzák meg az iskolai nevelést.

 A gyermekek elvitelét, ebéd után, vagy ébredés után tehetik meg. A gyermekeknek 8-10 óránál hosszabb időt nem ajánlott az óvodában tölteni, hiszen az, nekik is fárasztó és a legfontosabb számukra a családdal töltött idő.

Nevelő-oktató munkát segítő szakembereink: logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus.   

VÁLASZTHATÓ SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEINK:

 • Angol nyelvoktatás – Helen Doron Nyelviskola
 • Jazz tánc – oktató: Fogarassy Judit
 •  „Ovis torna” – oktató : Szent István Iskola testnevelő tanára
 • Úszás 5-6 éveseknek


1985 óta működő 3 csoportos óvodánkban korszerű képességfejlesztő játékokkal, galériával, játszó terasszal, fajátékokkal felszerelt árnyékos udvarral, és jól felszerelt tornateremmel várjuk óvodásainkat.
Mi mindannyian azt szeretnénk, hogy minden kisgyermek boldogan és vidáman járjon óvodánkba. Az egyéni eltéréseket toleráló, arra építő differenciált képességfejlesztéssel, esélyt teremtünk gyermekeink számára a sikeres iskolai karrierhez.  A játékos mozgásnak, a tornának teremben és szabad levegőn az óvodai nevelés minden napján lehetőséget biztosítunk. Fon
tosnak tartjuk megismertetni a gyermekeinket azzal a természeti környezettel, amelyben élnek, valamint felhívni a figyelmüket annak értékeire és szépségeire.

2010 óta büszkélkedhetünk
a „ZÖLD ÓVODA” és a „MADÁRBARÁT ÓVODA” címmel.

A kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként nyertük el az említett címeket.

 HAGYOMÁNYAINK

 • „Gólyafiókák fészekrakó napja”
 • Jeles napok megünneplése
 • „Esti barangolás” Őszi családi délután töklámpásokkal
 • Óvónői bábjáték Mikulás napján
 • Közös kézműves készülődés a szülőkkel karácsony ünnepére
 • Farsangi mulatság
 • „Ovikóstolgató” – Nyíltnap a leendő óvodásoknak
 • Húsvét – „Zöldágjárás” a nagyszülőkkel
 • Egészségnap – szülőkkel, nagyszülőkkel
 • Anyák napi megemlékezés
 • Gyermeknap és évzáró, melyekre már leendő kiscsoportosainkat is várjuk
 • Kirándulások szervezése 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, a gyermeki személyiség legteljesebb kibontakoztatására irányul.Mi hiszünk abban, hogy óvodánk dolgozóinak pozitív értékrendet közvetítő mintaszerepe kiemelkedő jelentőségű. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára.  

Szeretettel várjuk gyermekeiket óvodánkba!   

Magvető Utcai Óvoda – Hódmezővásárhely, Magvető u. 2.

Óvodánk a város szélén található, viszonylag új városrészben, mely az utolsó tíz évben épült ki. A gyermekek kertes családi házakban laknak, sok családban jellemző a mezőgazdasági munka és az állattartás. Ez nagymértékben meghatározza a gyermekek érdeklődési körét, élményanyagát. 1995 óta működik saját galériás csoportokkal, játszó terasszal, fajátékokkal felszerelt udvar résszel, különálló tornateremmel és úszómedencével.

Az óvoda 81 férőhelyes, 3 csoportos, osztott csoportokban folyik a nevelőmunka.

Új építésű, korszerű épülete megfelelő, egészséges környezetet biztosít a gyermekek számára.

Kialakításánál maximálisan a gyermekek érdekeit vették figyelembe. 72 négyzetméteres, jól felszerelt tornaterme, és nagy alapterületű udvara, úszómedencéje, természetes alapanyagú udvari játékai a gyerekek egészséges életmódra nevelését teszik lehetővé.

Észak utcai Óvoda – 6800 Hódmezővásárhely, Észak u. 94.

Városszéli, 50 férőhelyes, 2 csoportos, részben osztott óvoda. Közvetlen szomszédságában évtizedek óta megszüntetésre váró szükséglakások találhatóak, melyek lakói zömében etnikai kisebbséghez tartozó emberek. Ez döntően meghatározza az óvoda feladatait, hiszen az óvodába járó gyermekek kb. 50 %-a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett. Épülete régi építésű, de az utóbbi időben történt modernizálások során megteremtették azokat a korszerű feltételeket, melyek fontosak a fent említett környezetből érkező gyermekek szocializációjához, egészséges fejlődéséhez. Az itt dolgozó óvónők munkáját rendszeresen segítik karitatív szervezetek, és egy helyi nagyvállalat, mind anyagi téren, javító, szolgáltató munkával, mind pedig a környéken élő szegény sorsú emberek segélyezésével.

Szent István utcai Óvoda régi szárnya 112 éves és ezt 1966-ban bővítették.

A gyermekek többsége családi házban lakik. A szülők dolgoznak a nagyszülők besegítenek a gyermekek nevelésébe és gondozásába. Férőhely 81 fő, 3 csoporttal működő óvoda.

Mind a három óvoda környezeti adottságai, lehetőségei kiemelt feladattá teszik a gyermekek  egészséges életmódra nevelését, melyet a helyes étkezési szokások kialakítása, az edzés (úszásoktatás), a fogápolási teendők terén valósítunk meg. A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek szocializációs problémáival, egészséges lelki gondozásával kiemelten foglalkozunk annak érdekében, hogy növeljük az esélyegyenlőségüket az iskolába lépésnél.

Az óvoda szociokulturális környezete sokszínű tapasztalatszerzésre ad lehetőséget, a gyermekek természeti, társadalmi környezetéről. Ezek felhasználásával, elmélyítésével, bővítésével kívánjuk a gyermekekben a természet, a munka és a dolgozó ember tiszteletét, szeretetét megalapozni. Feladatunk az őket körülvevő világ megértésében segíteni és ösztönözzük arra, hogy tevékenyen működjön közre annak kialakításában.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Magvető Utcai Óvoda
6800 Hódmezővásárhely
Magvető u. 2.
Tel/fax: 62/242 – 448
Email-cím: magveto.ovi@heo.hu