Hírek

A Magvető utcai Óvoda hírei

Információ

Magunkról

A Magvető Utcai Óvoda rövid története

Ismerd meg!

Munkatársak

Az óvoda dolgozói

Ismerd meg!

Képgaléria

.

Megtekintés

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük a Magvető utcai óvodában

Kalandozzon egy kis időt nálunk és ismerkedjen meg az óvodánkkal,
a nevelési céljainkkal, az óvodásaink életével és szolgáltatásainkkal!

Kedves Olvasó!

 Talán éppen gyermeke óvodába lépése előtt nézegeti facebook oldalunkat, hogy ismerkedjen óvodánkkal. Nos, akkor jó helyen jár.

 Ez a tájékoztató rólunk Önnek szól!

Óvodánk kertes családi házak környezetében helyezkedik el.

A gyermekeket természetes környezetben, érdekeiket mindenekelőtt szem előtt tartva, élményekben gazdag, kiegyensúlyozott légkörben neveljük. Rugalmas napirendi keretben a gyermekek számára változatos tevékenységeket szervezünk.

Sokat teszünk azért, hogy a hozzánk járó gyermekek, és leendő óvodásaink boldogan és vidáman járjanak az óvodánkba. Hozzájárulva ahhoz, hogy Önök szülők napközben szeretetben, biztonságban tudhassák gyermeküket, és nyugodtan végezhessék munkájukat.

Hitvallásunk középpontjában a gyermek és családja áll. A jó partneri kapcsolat kialakítása és a sikeres együttműködés érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a szülői igények megismerésére.

A mi óvodásaink szeretnek az óvodánkba járni. A szokás és szabály rendszerünkben a gyermekek biztonsággal eligazodnak, társas illetve baráti kapcsolataik fejlődnek, gazdagodnak.

Néhány információ, amely az óvoda megkezdése előtt felmerülhet Önökben.
Csoportjaink szervezése:

Egy csoportba maximum 25 gyermek jár. A csoportokat a jelentkezők életkorának függvényében a lehetőségek szerint azonos korosztályban szervezzük.

Óvodás csoportjainkban a gyermekeket felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok várják. Munkájukat segítik a dajka nénik, tanítói végzettségű pedagógiai asszisztens.  

Beszoktatás lehetőségei:

Az újonnan érkező gyermekek számára a fokozatos, szülővel együtt történő beszoktatás lehetőségét biztosítjuk. Szívesen látjuk az édesanyákat, édesapákat, nagyszülőket a beszoktatás idején, örömmel fogadjuk együttműködésüket saját gyermekük zökkenőmentes beszoktatása érdekében.

Nevelő-oktató munkát segítő szakembereink: logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, esetenként tifló és szurdopedagógus.

 Választható szabadidős tevékenységeink:    

Ovi torna

Bozsik-foci
1985 óta működő 3 csoportos óvodánkban korszerű képességfejlesztő játékokkal, galériával, játszó terasszal, fajátékokkal felszerelt 1061m2-es árnyékos udvarral, és jól 80m2-es felszerelt tornateremmel várjuk óvodásainkat.

A 2019-ben épült műfüves sportpályánk,a játékos mozgásnak, a tornának az óvodai nevelés minden napján lehetőséget biztosít.                                       

Környezet tudatosság, fenntarthatóság megvalósítása óvodánkban:  

Fontosnak tartjuk megismertetni a gyermekeinket azzal a természeti környezettel, amelyben élnek, valamint felhívni a figyelmüket annak értékeire és szépségeire.

Óvodánkban olyan zöld programokat, eseményeket szervezünk, hogy ezek hatásával környezettudatosabbá neveljük a gyerekeket, szüléiket és saját magunkat is.

Ezekről a programokról, eseményekről a szülőket több információs csatornán folyamatosan tájékoztatjuk, bevonjuk.

Törekszünk a szelektív hulladékgyűjtésre

Szelektív hulladékgyűjtő konténereket szereztünk be, amelyekkel a papírt és műanyag hulladékot gyűjtünk a szülőkkel és a gyermekekkel.   Elemmel és kis akkumulátorral működött használt elektronikai gyűjtőedénnyel, olaj és zsírgyűjtő edényzettel   is rendelkezünk.

2010 óta büszkélkedhetünk a„MADÁRBARÁT ÓVODA” címmel.

 • Gólyafiókák fészekrakó napja”
 • Jeles napok megünneplése
 • „Esti barangolás” Őszi családi délután töklámpásokkal        
 • Óvónői bábjáték Mikulás napján
 • Közös kézműves készülődés a szülőkkel karácsony ünnepére
 • Farsangi mulatság
 • „Ovikóstolgató” – Nyíltnap a leendő óvodásoknak
 • Húsvét – „Zöldágjárás” a nagyszülőkkel
 • Egészségnap – szülőkkel, nagyszülőkkel
 • Anyák napi megemlékezés
 • Gyermeknap és évzáró, melyekre már leendő kiscsoportosainkat is várjuk

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, a gyermeki személyiség legteljesebb kibontakoztatására irányul.

Mi hiszünk abban, hogy óvodánk dolgozóinak pozitív értékrendet közvetítő mintaszerepe kiemelkedő jelentőségű. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára.

 

Szeretettel várjuk gyermekeiket óvodánkba!

Magvető Utcai Óvoda – Hódmezővásárhely, Magvető u. 2.

Óvodánk a város szélén található, viszonylag új városrészben, mely az utolsó tíz évben épült ki. A gyermekek kertes családi házakban laknak, sok családban jellemző a mezőgazdasági munka és az állattartás. Ez nagymértékben meghatározza a gyermekek érdeklődési körét, élményanyagát. 1995 óta működik saját galériás csoportokkal, játszó terasszal, fajátékokkal felszerelt udvar résszel, különálló tornateremmel és úszómedencével.

Az óvoda 81 férőhelyes, 3 csoportos, osztott csoportokban folyik a nevelőmunka.

Új építésű, korszerű épülete megfelelő, egészséges környezetet biztosít a gyermekek számára.

Kialakításánál maximálisan a gyermekek érdekeit vették figyelembe. 72 négyzetméteres, jól felszerelt tornaterme, és nagy alapterületű udvara, úszómedencéje, természetes alapanyagú udvari játékai a gyerekek egészséges életmódra nevelését teszik lehetővé.

Észak utcai Óvoda – 6800 Hódmezővásárhely, Észak u. 94.

Városszéli, 50 férőhelyes, 2 csoportos, részben osztott óvoda. Közvetlen szomszédságában évtizedek óta megszüntetésre váró szükséglakások találhatóak, melyek lakói zömében etnikai kisebbséghez tartozó emberek. Ez döntően meghatározza az óvoda feladatait, hiszen az óvodába járó gyermekek kb. 50 %-a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett. Épülete régi építésű, de az utóbbi időben történt modernizálások során megteremtették azokat a korszerű feltételeket, melyek fontosak a fent említett környezetből érkező gyermekek szocializációjához, egészséges fejlődéséhez. Az itt dolgozó óvónők munkáját rendszeresen segítik karitatív szervezetek, és egy helyi nagyvállalat, mind anyagi téren, javító, szolgáltató munkával, mind pedig a környéken élő szegény sorsú emberek segélyezésével.

Szent István utcai Óvoda régi szárnya 112 éves és ezt 1966-ban bővítették.

A gyermekek többsége családi házban lakik. A szülők dolgoznak a nagyszülők besegítenek a gyermekek nevelésébe és gondozásába. Férőhely 81 fő, 3 csoporttal működő óvoda.

Mind a három óvoda környezeti adottságai, lehetőségei kiemelt feladattá teszik a gyermekek  egészséges életmódra nevelését, melyet a helyes étkezési szokások kialakítása, az edzés (úszásoktatás), a fogápolási teendők terén valósítunk meg. A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek szocializációs problémáival, egészséges lelki gondozásával kiemelten foglalkozunk annak érdekében, hogy növeljük az esélyegyenlőségüket az iskolába lépésnél.

Az óvoda szociokulturális környezete sokszínű tapasztalatszerzésre ad lehetőséget, a gyermekek természeti, társadalmi környezetéről. Ezek felhasználásával, elmélyítésével, bővítésével kívánjuk a gyermekekben a természet, a munka és a dolgozó ember tiszteletét, szeretetét megalapozni. Feladatunk az őket körülvevő világ megértésében segíteni és ösztönözzük arra, hogy tevékenyen működjön közre annak kialakításában.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Magvető Utcai Óvoda
6800 Hódmezővásárhely
Magvető u. 2.
Tel/fax: 62/242 – 448
Email-cím: magveto.ovi@heo.hu

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai Székhelyintézmény

6800 Hódmezővásárhely, Magvető u. 2.

Óvodavezető-helyettes: Patkósné Dezső Katalin

Magvető utcai Székhelyintézmény szakmai vezetője: Wetzer Zsuzsanna óvodapedagógus

Óvodapszichológus: Kecskeméti Zsuzsanna

Óvodatitkár: Orbán Szilvia

Udvaros: Debreczeni István

Óvodai csoportcsoportóvodapedagóguspedagógiai asszisztensóvodai dajka
Lepke csoportkiscsoport

Bese Andrea

Enyedi Ibolya

Bíró RudolfKun Jánosné

Süni

csoport

nagycsoport

Wetzer Zsuzsanna

Tóbiásné Mérges Gabriella

Bíró RudolfBorsodiné Nagy Kovács Szilvia
Delfin csoportvegyes csoportKaszásné Barna Anikó
Valastyán Edina
Bíró RudolfMérei Gábor Attiláné