Hírek

Pálffy Óvoda hírei

Információ

Magunkról

A Pálffy Utcai Óvoda rövid története

Ismerd meg!

Munkatársak

Az óvoda dolgozói

Ismerd meg!

Képgaléria

.

Megtekintés

PÁLFFY UTCAI ÓVODA

„Az egyik legizgalmasabb dolog a gyereknevelésben, hogy hasonló génállománnyal és nevelési elvekkel végül mégis minden gyerek különböző lesz. A maga módján lesz tökéletes.”

                                                                         Kepes András

A Pálffy utcai óvoda nagy múltra visszatekintő intézmény, hiszen 130 éve, 1892. október 23-án adták át, mint Tabáni gyermekmenhely és kisdedóvó. Az épületet Molnár Lajos ajánlotta fel 1550 ft-ért a városnak. A város az épületet megvásárolta, mivel úgy ítélték meg, hogy „ jó helyen fekszik, minden oldalról könnyen megközelíthető, és az ára is méltányos.”

Némi átalakítás és felújítás után az iskolaszék a meghirdetett óvónői állásra beérkezett pályázók közül Albert Irmát választotta óvónőnek. A megnyitást követő első hetekben több mint 100 kisgyermeket írattak be az intézménybe.

Az óvoda udvarát 1893-ban bővítették, lebontották az óvoda udvarán álló melléképületet, az udvart fásították.

 Az épület az évek során több átalakításon, felújításon esett át, legutóbb 2017-2018-ban, és az óvoda fejlődése még napjainkban is tart, hiszem az elmúlt években ismét nagy beruházások történtek, melyek a gyermekek nevelésének, fejlesztésének tárgyi feltételeit hivatottak segíteni.

A 2017-2018-ban történt felújítás során az egész óvodaépület megújult. Új nyílászárók beszerelése, külső hőszigetelés, tetőfelújítás, fűtésrendszer korszerűsítése, padlózatcsere, tálalókonyha és a gyermekmosdó teljes átalakítása, felújítása történt meg.

Új bútorzat került a csoportszobákba, és sor került egy légkondicionáló beszerelésére is, amely nyári csoportszobai életünket hivatott megkönnyíteni.

Az elmúlt évben kialakításra került a fejlesztőszoba és elkészült a focipálya. Udvarunk szépítése folyamatban van, vásároltunk és az önkormányzattól is kaptunk udvari mozgásfejlesztő játékokat.

Óvodánk három csoportos, 75 kisgyermek befogadására alkalmas. Az óvodában azonos életkor szerint szerveződő csoportok vannak, amelyek kedvező fejlődési környezetet biztosítanak. A hasonló korú kisgyermekek érdeklődési köre, testi, értelmi, szociális fejlettsége is közelebb áll egymáshoz, így a fejlesztés lehetősége is nagyobb.

Személyi feltételek:

Nevelőtestületünket 6 szakmailag felkészült, gyermekszerető óvónő, 2 pedagógiai asszisztens és 3 dajka néni alkotja.  Óvodapedagógusaink között gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő végzettséggel rendelkező munkatársaink vannak.

Igény szerint lehetőséget biztosítunk ingyenes ovi-tesi foglalkozásokra, angol és német nyelvhez szoktatásra, hittan foglalkozásokra.

Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a Pedagógiai Szakszolgálattal, ahonnan logopédus és fejlesztőpedagógus kollegák heti rendszerességgel óvodánkban egyéni fejlesztő foglalkozásokat tartanak.

Szükség szerint segítséget kérhetünk és kapunk óvódáink óvódapszichológusától.

Rendszeresen látogatjuk a Németh László Városi Könyvtár, a Bessenyei Ferenc Művelődési
Központ rendezvényeit, műsorait. Részt veszünk az EVP óvodásoknak szóló foglalkozásain, szívesen látogatjuk a Bodnár Bertalan Oktatóközpontot.

Az óvodai nevelés csak a családdal közösen képes elérni célját, így nagyon fontosnak tartjuk a családdal való jó kapcsolat kialakítását. Sok közös program szervezésével szeretnénk elérni, hogy a szülők megismerhessék programunkat, az itt folyó munkát, a pedagógusokat.

Mindehhez sok segítséget ad óvodai alapítványunk („Lépésről Lépésre a Hódmezővásárhelyi Pálffy utcai Óvodáért Alapítvány ).

Óvodai nevelésünk:

Nevelőmunkánk alapját az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése nyújtja.

A „Nekem sikerül” helyi nevelési programunkban kiemelkedő szerepet játszik a környezet megismerésére nevelés. Törekszünk a közvetlen környezetünk minél pontosabb megismerésére, az emberi munka által létrejött értékek megbecsülésére, a környezetvédelemre. Fő elvünk, hogy a közvetlen tapasztalás útján ismerkedjenek a gyermekek környezetükkel, hiszen az így szerzett tapasztalatok, ismeretek tartósabb és a gyermekek számára élvezetesebb, gyermekközelibb élményeket nyújtanak.

Fontosnak tartjuk a gyermeki képességek kibontakoztatását, az egyéni bánásmódot, az egyéni fejlesztést és a tehetséggondozást. Ehhez nagy segítséget kaptunk a mai kor gyermekeihez közelálló informatikai eszközök beszerzésével ( projektor, BEE-BOT robot, iPad-ek ), amelyek nagyban segítik a mindennapi fejlesztőmunkánkat és a tehetséggondozást.

Nevelési programunk fontos eleme az egészséges életmódra nevelés, aminek keretében sok mozgásos családi programot is szervezünk ( Családi Sportnap, kerékpártúra stb. ), valamint a mozgásfejlesztés, amelyhez új eszközként kaptuk a Mozgáskotta eszközcsaládot, és részt veszünk a városi Bozsik-programban.

Programok:

  • Autómentes Világnap
  • szőlőszüret Sóshalmon
  • Zenei világnap
  • Állatok Világnapja
  • Márton –napi lámpás felvonulás
  • Mikulás
  • Adventi készülődés ( Karácsonyi barkács délelőtt )
  • Maci-hét és pizsamabál
  • Farsangi mulatság
  • Kiszézés, téltemetés
  • Húsvéti barkács délelőtt
  • Anyáknapi ünnepség
  • Gyermeknap
  • Gyermeknapi kirándulás
  • Évzáró ünnepség, a nagycsoportosok búcsúztatása
  • Családi sport – és egészségnap
  • Kerékpáros kirándulás

A tanév folyamán számos más program is színesíti óvodánk életét. Többször sor kerül terepfoglalkozásokra, foglalkozásokhoz kapcsolódó kirándulásokra, élményszerző sétákra.

Minden hónapban zenés műsor, színházi előadás szórakoztatja a gyerekeket.

A családokkal együtt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek felejthetetlen 3 évet töltsenek óvodánkban.

Szívesen látunk minden kedves érdeklődőt, bármikor az év folyamán.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Pálffy Utcai Óvoda
6800 Hódmezővásárhely
Pálffy utca 41.
Tel/fax: 62/242-438
Email-cím: palffyovi@heo.hu

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai Tagintézmény Pálffy utcai Telephely

6800 Hódmezővásárhely, Pálffy u. 41.

Pálffy utcai Telephely szakmai vezetője: Banka Katalin óvodapedagógus

Óvodai csoportcsoportóvodapedagóguspedagógiai asszisztensóvodai dajka
Micimackó csoportközépső
csoport

Rostásné Dani Anita

Kovács-Fazekas Lilla

Juhász-Nagy Csilla Klára

Oláh Dávid Gáborné

Félegyházi-Török Tekla

Rakonczainé Bodrogi Ildikó
Bambi
csoport
nagy csoport

Lukácsné Becsei Éva

Kérdő Alexandra

Juhász-Nagy Csilla Klára

Oláh Dávid Gáborné

Félegyházi-Török Tekla

Tóthné Száraz Szilvia
Mickey egér csoportkis
csoport

Banka Katalin

Mucsiné Dezső Nóra

Juhász-Nagy Csilla Klára

Oláh Dávid Gáborné

Félegyházi-Török Tekla

Kovács Anita