p2
p4
p7
previous arrow
next arrow

Hírek

A Pál utcai Óvoda hírei!

Információ

Magunkról

A Pál Utcai Óvoda rövid története

Ismerd meg!

Munkatársak

Az óvoda dolgozói

Ismerd meg!

Képgaléria

.

Megtekintés

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda

Pál utcai Tagintézmény

6800 Hódmezővásárhely, Pál u. 54.

Telefon/fax: 62/242-025, e-mail: palovi@heo.hu

honlap: http://heo.hu

SZERETETTEL ÜDVÖZÖLJÜK

leendő óvodásainkat és kedves szüleiket A PÁL UTCAI OVI honlapján!

Ezzel az ismertetővel és

OVIVÁRÓ NYÍLT NAPUNKKAL

(terveink szerint 2024.04.23.-án, kedden 15:30.-17:00 órakor)

szeretnénk majd betekintést nyújtani színes óvodai életünkbe,  megkönnyíteni az óvodaválasztást és a gyermekek beilleszkedését első kortárs-közösségükbe.

A mi óvodánk három csoporttal működő, családias hangulatú kis óvoda, mely a 3-7 éves gyermekek számára átlátható, biztonságos teret biztosít a mindennapokban.

2017-ben teljeskörű felújításon esett át az épületünk (nyílászárócsere, szigetelés, fűtéskorszerűsítés, burkolatok cseréje, stb.) Emellett egy új fejlesztő szoba is kialakításra került, melynek köszönhetően a helyszínen történik a logopédiai és fejlesztő foglalkozások lebonyolítása. Így nem kell a szülőknek külön munka után szakemberekhez (logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus) vinnie a külön fejlesztést igénylő gyermekeket.

Óvodánkban tartalmas, eredményes fejlesztő munka zajlik, melynek elismeréseként 2014-től a Szegedi Tudomány Egyetem Pedagógusképző Kara Gyakorló Óvodának kérte fel intézményünket.

Pedagógiai hitvallásunk középpontjában a gyermek, a család áll. Különleges hangsúlyt fektetünk a családokkal való együttműködésre, a gyermekek képességeinek maximális kibontakoztatására, a tehetséggondozásra. Ehhez a szükséges személyi és tárgyi feltételek teljes körűen biztosítottak.

Lelkiismeretes, gyermekszerető, tapasztalt, szakmailag felkészült, több diplomával rendelkező, szakvizsgázott óvodapedagógusok és szakképzett pedagógiai asszisztensek, dajkák segítik a gyermekek fejlesztését, gondozását.

Óvodapedagógusok: Tóth Sándorné, Horváth Annabella, Kis Dorottya Petra, Bányai Hajnalka, Kukovecz Tiborné, Szűcs Brigitta

Dajkák: Szűcs Andrásné, Martonosiné Sike Anikó, Molnárné Csányi Beáta

Pedagógiai asszisztensek: Igazné Borsodi Valéria, Csorba Boglárka

Borsiné Csontos Ilona óvodavezető

Ujváriné Illés Ivett óvodatitkár

Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a gyermekek bármilyen tevékenységet választanak az óvodában – sikerélményt éljenek át. Programunk neve is ezt hangsúlyozza: „Nekem sikerül!’, a pozitív élmények megerősítik, formálják énképüket, önismeretüket, s további energiaforrást biztosítanak a különböző tevékenységekhez, a fejlődéshez. Ezért minden területen szem előtt tartjuk az egyéni különbségeket, és azoknak megfelelő bánásmódot, módszereket alkalmazunk. Munkánk során arra törekszünk, hogy érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört teremtsünk.

Engedjük, hogy a gyerekek a fejlődésükhöz szükséges dolgokat megtapasztalják. Kellő időt hagyunk arra, hogy elmélyüljenek a szabad játékban, mely az óvodás kor legfontosabb tevékenysége.

A környezet megismerésére nevelést a gyermekek személyiségfejlesztésének alapvető, nélkülözhetetlen forrásának tartjuk, ezért kiemelt fontosságú programunkban. Mi egy kiránduló, túrázó óvoda vagyunk! Csoportjaink szívesen mennek a természetbe, tesznek élményszerző sétákat, terepfoglalkozásokat minden évszakban. Kirándulni szoktunk Mártélyra, Kása erdőbe, Szegedre a Vadasparkba, Téglagyári Kubikokhoz, Állattenyésztési napokra, stb. A közvetlen tapasztalatszerzést különösen fontosnak tartjuk, hiszen ebben az életkorban az így szerzett ismeretek lesznek tartósak, könnyen feleleveníthetők.

Az élményeket legfontosabb tevékenységünkben a játékban dolgozzák fel a gyerekek, sok-sok készségük fejlődik, stabilizálódik. Kreatív, jó kézügyességű munkatársaink sokféle fejlesztő játékeszközt készítenek, melyeket a gyerekek nagy örömmel használnak.

Új elemként jelenik meg pedagógiai gyakorlatunkban az óvodában rendelkezésünkre álló informatikai eszközök használata a foglalkozások és egyéni fejlesztések során (pl: interaktív tábla, projektor, érintő képernyős laptop, programozható óvodai robotok, korszerű óvodai fejlesztő szoftverek, stb.). Ezeket az eszközöket csak célzott fejlesztésekhez használjuk, rövid, néhány perces időtartamban, de abban igen jó eredménnyel. Az óvodai képesség méréseket iPad-ken, játékos formában valósítjuk meg, feltárásra kerülnek a fejlesztendő területek, melyeket célzottan fejlesztve megelőzhetők az iskolai kudarcok.

Az óvodánk udvarán is több jelentős fejlesztés, felújítás történt az elmúlt években, pl: udvarunk bővült és teljesen átalakult, ezzel ideális méretű és talajú játszóteret kaptak gyermekeink.  Szabványoknak megfelelő, biztonságos, a gyermekek által nagyon kedvelt mozgásfejlesztő udvari játékok, mászókák, hinták, csúszdák állnak a gyerekeink rendelkezésére, biztonságos gumitégla borításon, pormentes füves felületen.

Így a testnevelés foglalkozások mellett, minden évszakban biztosított a szabad levegőn történő mindennapi mozgásfejlesztés is.

Az óvodai foglalkozások során sok mesével, verssel ismerkednek a gyerekek, fontosnak tartjuk a néphagyományok őrzést (népi dalos játékokkal, néptánccal), valamint a környezeti és matematikai ismereteiket is megalapozzuk játékos tevékenységekkel. Sokféle vizuális, kézműves feladattal (rajzolás, festés, barkácsolás, vágás, ragasztás, varrás, színezés, üvegfestés, stb) fejlesztjük kézügyességüket, ezzel erősítjük az írás tanulásához szükséges előkészségeket.

Rendszeresen látogatjuk a város kulturális intézményeit: színház, múzeum, könyvtárlátogatásokat szervezünk. Kapcsolatot tartunk az iskolákkal, részt veszünk az általuk szervezett programokon: mesemondó és sportversenyeken, rajzpályázatokon, stb.

Óvodánkban járó gyermekeknek szüleik igénylése alapján lehetőségük van bekapcsolódni Ovi-foci foglalkozásokba (busszal viszik a jelentkező gyermekeket a stadionba) és igény szerint az óvodában kihelyezett Bozsik-foci foglalkozásokat is tartanak foci edzők.

A közösségek építésére nagy figyelmet fordítunk, legyen szó a gyermekek, szülők, nevelőtestület közösségéről, a pandémia előtt számos közös programot szerveztünk a családokkal.

Óvodánk működését támogatja a szülők kezdeményezésére létrehozott alapítványunk:

a Pál utcai Óvodáért – Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány.

Büszkék vagyunk arra, hogy a szülők mindig partnereink céljaink megvalósításában. Segítségükkel sikerült fejlesztő környezetet biztosítani gyermekeink számára. Hozzájárulnak ahhoz, hogy programjainkat színvonalasan tudjuk megrendezni.

Programjaink:

 • Születésnapok megünneplése
 • Állatok Világnapja
 • Környezeti programunkkal kapcsolatos természetjárás, túrák (pl: KásaErdő, fácántelep, Mártélyi Tanösvény, Téglagyári Kubikok, stb.)
 • Márton napi lámpás felvonulás
 • Mikulás várás
 • Karácsonyi készülődés, ünnep
 • Farsangi mulatság
 • Húsvéti készülődés
 • Tavaszi sportprogramok
  • Fussunk, kocogjunk!(Stadion)
  • Táncház (óvoda udvarán)
  • Kerékpártúra (Körtvélyes, Mártély)
 • Év végi kirándulás (pl. Szegedi Vadaspark, Szarvas, Kecskeméti Planetárium, Játszóház, Ópusztaszer, stb.)
 • Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása
 • Gyermeknap – (ugráló-vár, szabadtéri színházi előadás, tűzoltó-bemutató, kézműves tevékenységek, versenyjátékok, sárkányeregetés, lovaskocsizás, stb.)

„Az odúban el kell rejtőzni, a fészekből ki lehet repülni.”

(Hermann Alice)

A jó család, a jó óvoda – fészek. Mi úgy érezzük, hogy kis óvodánk, nevelőközösségünk is arra törekszik, hogy olyan fészek legyen, ahol a gyermek érzi, hogy elfogadják, védik, segítik próbálkozásait, s ahonnan, – ha elég erősnek látják ahhoz, hogy boldoguljon – szárnyra bocsátják őket.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra Programja minden hónapban olyan témát ölel fel, ami segíti a gyerekeket és felnőtteket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, fejleszti önismeretüket, és különféle boldogságfokozó technikákkal hozzájárul a testi-lelki egészségük megőrzéséhez. A programot 2014-ben indította el Prof. Bagdy Emőke, Bagdi Bella, Prof Oláh Attila és Prof. Vargha András, melyhez azóta is folyamatosan csatlakoznak magyarországi és külföldi intézmények. A program eredményessége a pozitív pszichológia kutatásaival bizonyított.

Óvodánk 2019-ben nyerte el a Boldog Óvoda címet és azóta már rendszeresen tartunk boldogságóra foglalkozásokat mindhárom korcsoport számára.

A boldogságra való képesség fejleszthető, ezért tíz egymásra épülő témán keresztül ismertetjük meg a gyerekeket a boldogság különböző összetevőivel:

A foglalkozások során a korosztályhoz illeszkedő relaxációs gyakorlatokkal, bevezető beszélgetésekkel, mesékkel, történetekkel, játékos feladatokkal, gyermekdalokkal dolgozzuk fel az egyes témaköröket. Célunk a gyerekek mentális egészségének, pszichológiai immunitásának megőrzése. Különböző relaxációs és meditációs gyakorlatok alkalmazásával a gyerekekben lévő feszültségek feloldása, csökkentése. Élményekben gazdag, játékos tevékenységeken keresztül az életszeretet kibontakoztatása, pozitív orientáció kialakítása, önbizalmuk és önértékelésük fejlesztése, érzelmi intelligenciájuk és szociális készségeik erősítése, hogy boldog gyermekekből boldog és sikeres felnőttekké váljanak.

„Boldogságot hozó cselekedetek boldog embereket teremtenek. Boldog emberek pedig boldog családokat, boldog közösségeket és boldog társadalmat hozhatnak létre.” (Bagdi Bella)

A környezet megismerésére nevelést a gyermekek személyiségfejlesztésének alapvető, nélkülözhetetlen forrásának tartjuk. Az egészségtudatosság, a jövő iránti elkötelezett felelősség, korszerű szemlélet, áthatják nevelésünk egész folyamatát.

ZÖLD ÓVODA címmel rendelkezünk és számos tartalmi követelménynek megfelelve tevékenykedünk: természetsarok kialakításával, óvodakert létesítésével, növény- és állatgondozással, komposztálással, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan.

Projektjeink és komplex játékos foglalkozásaink tapasztalatok, ismeretek gyarapításával, feldolgozásával keltik fel és tartják ébren a gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését, kielégítve megismerési vágyukat. Elősegítik, hogy maguk fedezhessék fel környezetük élőlényeit, jelenségeit élményszerző séták, terepfoglalkozások, kirándulások alkalmával.

Nevelésünk fő elemei a környezetvédelem, természeti környezet megóvása, állat és növényvilág védelme, klímavédelmi törekvések megjelenítése, környezeti jeles napok megünneplése, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékcsökkentés támogatása, közlekedési szabályok megismertetése. A helyi értékeinkkel, hungarikumokkal való ismerkedés: vásárhelyi díszítőművészet, fazekasság, hímzés-, épített környezet kiemelt terület.

Alapítványunk évek óta pályázatokkal támogatja a környezeti nevelési program megvalósítását, az óvodába járó gyermekek személyiségfejlesztése érdekében a nevelői tevékenység eszközrendszerének bővítését. IKT tábla, laptopok, padlórobotok, társasjátékok, kísérleti és megfigyelést segítő modern eszközök állnak rendelkezésünkre.

A közvetlen tapasztalatszerzés alakítja a gyermekek környezetet védő-óvó magatartásformáját.

Ovikertünk nemcsak a játék, a tanulás színtere, mely az óvodás gyerekek fejlődését, képességeinek, készségeinek és ismereteinek bővítését szolgálja, hanem az egészséges életmódra nevelés egyik fontos helyszíne. Alapítványunk a kiskert bővítését magaságyással, növények telepítésével, a zöld tartalmak növelését meteorológiai megfigyelő állomás létrehozásával, távcsövek, nagyítók, víztisztító készülék, környezetismereti társasjátékok beszerzésével támogatta. A kerti tevékenységek során a gyermekek közvetlenül megtapasztalhatják az élőhelyek változatosságát, azok élőlényeinek sokféleségét.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Pál Utcai Óvoda

6800 Hódmezővásárhely, Pál u. 54.

Borsiné Csontos Ilona óvodavezető

telefon: 62/242-025

e-mail: palovi@heo.hu

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai Tagintézmény

6800 Hódmezővásárhely, Pál u. 54.

Óvodavezető: Borsiné Csontos Ilona

Pál utcai Tagintézmény szakmai vezetője: Tóth Sándorné óvodapedagógus

Óvodatitkár: Ujváriné Illés Ivett

Udvaros: Csongrádi Gábor

Óvodai csoportcsoportóvodapedagóguspedagógiai asszisztensóvodai dajka
Katica csoportközépső
csoport

Tóth Sándorné 

Horváth Annabella

Igazné Borsodi Valéria

Csorba Boglárka

Martonosiné Sike Anikó
Pillangó csoportnagy csoport

Kukovecz Tiborné

Szűcs Brigitta

Igazné Borsodi Valéria

Csorba Boglárka

Molnárné Csányi Beáta
Süni csoportkis
csoport

Kis Dorottya Petra

Bányai Hajnalka

Igazné Borsodi Valéria

Csorba Boglárka

Szűcs Andrásné