Hírek

Az Oldalkosár 14. utcai Óvoda hírei

Információ

Magunkról

Az Oldalkosár Utcai Óvoda rövid története

Ismerd meg!

Munkatársak

Az óvoda dolgozói

Ismerd meg!

Képgaléria

.

Megtekintés

A Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár u.-i Tagintézmény (korábbi nevén Brunszvik Teréz Óvoda) történeteA jelenlegi Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár u.-i Tagintézmény korábbi nevén Brunszvik Teréz Óvoda 1981. április 30-án került hivatalosan átadásra, mint Árpád Utcai Óvoda. Postai címe: Oldalkosár u. 14.
Előzmények: Az Oldalkosár utcában már állt egy óvoda az Oldalkosár Utcai Óvoda, melynek postai címe: Oldalkosár u. 4. szám volt ( ma is így van). Nagyon magas gyermeklétszámmal működött, de így sem tudta felvenni a jelentkező gyermekeket férőhely hiány miatt. Ekkor határozta el az akkori városvezetés Vári Ernőné vezető óvónő és óvodai felügyelő javaslatára egy új óvoda építésének tervét.
A Csongrád Megyei Tanács Építőipari Vállalata és a Szegedi Tervező Vállalat 1978. májusban készítette el a 100 férőhelyes óvoda tervrajzait.
Az 1980-81-es tanév volt az első nevelési év, amikor már felvételre kerültek gyermekek az óvodába. Ekkorra azonban még nem készült el az óvoda teljes egészében, ezért egy csoport a Kertvárosi Óvoda tornatermébe költözött, egy csoport pedig a Malom Utcai Óvodába került átmenetileg. Az új óvodába szánt SACI és PANNI bútorokkal rendezték be az átmeneti csoportszobának kialakított helyiségeket.
Nagy erővel folytak az óvoda átadásáig a munkálatok.
Ebből a szakembereken kívül a dajkák, óvónők is kivették részüket, takarítottak függönyt és ágyneműt varrtak, ásták az udvart, megkezdődtek a parkosítási feladatok is.
Az óvoda köré ekkor még csak dróthálos kerítés került, 1985-ben épült fel a ma is látható kerítés.

Óvodánk óvodavezetői: Vári Ernőné óvodánkat a kezdetektől 1986-ig nyugalomba vonulásig vezette. Előtte a Malom Utcai óvoda, majd az Oldalkosár Utcai Óvoda vezetője volt. Óvodai felügyelőként városunk több óvodájával is kapcsolatban állt. 1970-ben az Oldalkosár Utcai óvoda beindítását követően az Árpád Utcai Óvodánál is a tervegyeztetéseket követően irányította az óvoda elindítását, a szükséges beszerzéseket és munkálatokat. Elmondás alapján mindig is nagy nehézséget jelentett a magas gyermeklétszám miatt az óvodai felvételek bírálata. 2007. januárban kísértük utolsó útjára. Emlékét örökre megőrizzük!

Szécsi Jánosné vezető óvónő, aki 1986-tól 1999-ig nyugalomba vonulásig volt az Árpád Utcai Óvoda vezetője. Előtte ó is az Oldalkosár Utcai Óvoda óvónőjeként dolgozott, Vári Ernőné általános helyetteseként segítette őt az óvoda vezetői feladataiban.
2005. augusztusában fájdalommal vettük örök búcsút tőle. Emléke szívünkben örökké él.

Maksa Zsuzsanna a Szarvasi Óvónőképző Intézet által előírt óvodai szakmai gyakorlatát 1981-ben -az óvoda első tanévében – ebben az óvodában töltötte. 1982-ben óvónői kinevezést kapott, azóta is folyamatosan itt dolgozik 1999-óta az óvoda/tagóvoda vezetője.

Gyermeklétszámok:
A csoportok nagyon magas létszámmal működtek kiemelten első 5 évben: átlag 35 fővel 1981-től 2006-ig 3.111 fő gyermek járt óvodánkba, átlag 124 fő/ tanév , azaz csoportonként átlag 31 fő. (Az 1986 óta rendelkezésre álló adatok szerint a legmagasabb létszám az 1986/87- es és az 1994/95-ös tanévben volt 127 fő a 100 férőhelyre.)
Ma már a Közoktatási Törvény szigorúan szabályozza a csoportok maximális létszámát 25 főben, így 2005 óta ilyen létszámmal dolgozunk, a 2006/07-es tanévben a létszám a magas jelentkezés miatt engedélyezést követően néhány fővel magasabbal indulhat.

Az óvoda helyiségek tekintetében is nagyon jónak volt mondható, hiszen mind a négy csoportnak volt és van egy-egy mosdója és egy-egy öltözője. Az óvónőknek egységenként egy-egy óvónői szoba, és egy öltöző és tusoló van biztosítva.
Nagyon modernek számított, hogy elkülönítő szobák épültek, ahová a napközben megbetegedett gyermekeket lehetetett elkülöníteni társaiktól. (Ez azonban csak papíron működött, mert egy beteg kisgyermeket nem lehetett külön elhelyezni felügyelet nélkül, így ezt a helyiséget csak ritkán tudtuk használni, ma már ez a helyiség más funkciót kapott). Van orvosi szoba és volt két óvónői szoba is.
A csoportszobákban akkor nagyon modernnek és praktikusnak számítottak a beépített szekrények, ahová a fektetők is kerültek. Már a kezdettekkor ágyneműben aludtak a gyermekek és pizsamára vetkőztek a délutáni pihenőhöz. Ma már nagyobb méretű ágyakat is be kellett szereznünk, mert a mai gyermekek fejlettebbek, magasabbak, mint a 80-as években. Ezen kívül raktárak, ételmaradék tároló, melegítő konyha, vasaló és mosó szoba is található az épületben.
A dajkák részére a gazdasági szárnyban szintén volt és van is egy külön öltöző és tusoló helyiség.

A mostani időszakban ezek a helyiségek természetesen megmaradtak, csak az idők során némi átalakítások történtek, melyeket úgy ítélünk meg, hogy a gyermekek még praktikusabb kiszolgálást teszik lehetővé. Így az egyik csoportszobához kapcsoltan falkiemeléssel megszűnt az egyik óvónői szoba (az átalakítás teljes egészében szülői támogatással valósult meg.), az akkori öltözőkből mini tornaszobácskák kerültek kialakításra így a zsibongók öltözőkké alakultak. Az egyik betegszoba óvónői öltöző lett, az orvosi szobában van az óvónői kiskönyvtár is. Az ételtároló helyiségben az udvaros részére alakítottunk ki egy kis műhelyt.
Az óvoda udvarán a pancsoló medencét 1987.júniusban Vári Ernőné vezető óvónő felkérésére a CSOMIÉP Zsielinszki Szilárd szocialista brigád társadalmi munkában készítette el. Sajnos az idő viszontagságai miatt a belső medence tér alapzata eltörött, így ma már csak a tusoló része használható.

Az óvoda épülete pedig szintén az 1980-as évek korszerű technikáját jelentő panel elemekből áll. Ma már hallunk a panel házakra tervezett programokról, mellyel igyekeznek megtartani lakhatóságukat, gazdaságosságukat. Ebbe a programba az óvodánknak is jó lenne bekerülni, mert a nyílászárók, a folyosói ablak alatti elemek teljesen tönkre mentek. A tetőszerkezet beázik, a mosdók falait összekötő vas elemrészek elrozsdásodtak, hullik a csempe, sajnos egyre több technikai probléma jelentkezik az évek multával.
2007. nyarán Oroszvári Ferenc vállalkozó szülő felajánlásaképpen, és az Önkormányzat támogatásával a mosdóhelyiségek újracsempézése megtörtént, a csempéket a Zalakerámia az alapítványunkon keresztül adományozta.

Igen nagy körültekintéssel történt az óvoda felszereltségének előteremtése, ehhez az akkor érvényben lévő eszközjegyzék útmutató volt a kiindulópont. Az ebben rögzített felszereléseket, foglalkozási,- és használati eszközök maradéktalanul beszerzésre kerültek az óvodába.
1981/82-es tanévben már mind a négy csoportban megkezdődött a nevelő-oktató munka. A foglalkozási eszközökben is nagyon gazdag ellátottság volt. Pl. az applikációs képek, tablók gazdag tárháza, valamint a. diafilmek, dia kockák, logikai készletek, a MINIMAT teljes készlete rendelkezésünkre állt.
Diavetítő, diakép vetítő, kisképernyős, hordozható TV, lemezjátszók, sőt még filmvetítő is volt nyitáskor az óvodában.
Már az első tanévben hófehér damaszt abroszon étkeztek a gyermekek, a dupla teríték és a gyermek étkészlet mind a négy csoport részére beszerzésre került. Bögréből itták a gyermekek a reggeli folyadékot, ebédhez, uzsonnához üvegpoharakat kapott minden kisgyermek. Biztosítva volt a naposi munkákhoz is a gyermek méretű seprű, lapát. A kerti munkákhoz a kis gereblye, lapát, ásó, locsoló.
Különlegességnek számított és az előírásnak megfelelően kötelező eszköz volt a szülők számára felszerelt csoportszobai hívó telefonrendszer. A folyosó közepén felszerelt, a kaputelefonhoz hasonló telefonrendszer eredetileg a délutáni hazabocsátás egyik modern eszköze kívánt lenni. Egy –két próbálkozás után már senki nem használta, hiszen a délutáni hazabocsátásnak a legeredetibb formája mégis csak az, ha tud néhány szót váltani a szülő az óvónővel és nem csak telefonon keresztül hívja ki gyermekét. Arról nem is beszélve, ha délután folyt egy-egy kézműves tevékenység, vagy éppen egy mesélés, akkor nem is tudott az óvónő a csengő telefonhoz felugrálni. Sokkal egyszerűbb volt, ha a szülő belépett az ajtón és az óvónő átadta a gyermeket. Ezt a telefonrendszer a 25. jubileumi évfordulóra készülve szereltük le, ma már emléktabló került helyére.

A kezdetek óta -1981 óta- tagóvodaként működik az Oldalkosár Utcai Óvoda néhány háztömbbel óvodánktól. A 3 csoporttal működő óvoda hagyományos csoportszerkezetben: kis, középső, nagycsoportban a Tevékenységközpontú Óvodai Program szerint neveli-oktatja a gyermekeket. Sok színes programot kínálnak óvodásaiknak, nagy hangsúlyt fektetnek a szabadidő hasznos eltöltésére. Szép zöldellő fákkal körbevett udvarukon pancsoló medence és tusoló áll a nyári melegekben a gyermekek rendelkezésére. A kollektíva mindent megtesz, hogy udvarukat igazi játszóudvarrá alakítsák a szülők támogatásával, és pályázati lehetőségek kihasználásával. 2006 óta a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is felvállalták.
Másik tagóvodánk volt 2007. június 30-ig a tőlünk már egy kicsit távolabb található Klauzál Utcai Óvoda. 2001 július 1-én a Bajcsy Zs. u.-i Óvoda egyházi visszaadását követően kerültek hozzánk.
2007. július 1-től a fenntartó újra alakította az óvodai hálózatot és a Klauzál u.i- Óvoda az Exner Leó Óvodához került, hozzánk pedig a Szabadság téri Óvodát kapcsolták, s ekkortól a tagóvodákból telephelyek lettek. Saját programjukban nagy hangsúlyt kap a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. A két csoporttal működő óvoda nagyon hangulatos, családias környezetben neveli-oktatja óvodásait.

A HEÓ Oldalkosár u.-i Tagóvoda (Brunszvik Teréz Óvoda) fennállása óta mindig lelkes, tenni akaró, a szakmai munka iránt elhivatott alkalmazotti közösség dolgozik. A szakmai munka a kezdetekkor a központi ONEP alapján folyt, majd 1990-es évek során a változások időszakában az akkori óvodavezető Szécsi Jánosné teret engedett a reformpedagógiai irányzatoknak, így Freneit és Montessori elemek is beépültek a nevelő-oktató munkánkba. 1998-tól pedig a Helyi Óvodai Programok időszakban kollektívánk a Lépésről- lépésére program adaptációjában találta meg azt az utat, melyet a mai napig is követünk. A családokkal történő együtt nevelés lehetőségét, a projekt rendszerű tevékenységközpontokban zajló oktatást- nevelést.

A kezdetekkor oly kiválóan felszerelt óvodai eszközök az évek alatt tönkre mentek, elhasználódtak. Lelkes kollektívánk nagyon fontosnak tartja a folyamatos utánpótlást, a bútorzatok újítását, cseréjét.
Galáriával igyekeztünk növelni a játékteret, kicseréltük pályázati és a szülők 1%-os felajánlásból a bútorzatot. Folyamatosan bővítjük a játék- és foglalkozási eszköz készleteinket annak érdekében, hogy tartani tudjuk a tőlünk elvárt és saját magunk által is felállított magas színvonalú nevelő-oktató munkát, a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében.
Nagyon sok segítséget kapunk a szülőktől, melyet ezúton is megköszönünk. Együtt kirándulunk, tanulmányi sétákat szervezünk, a napi óvodai életbe is számítunk rájuk segítő szülőként. A szülők az óvoda számos területén segítik munkánkat és hozzájárulnak a napi feladatok megvalósításához. Pl. Az óvoda épületének állagmegóvási munkálataiban, szerelési munkákban, az udvari játékeszközök beszerzésében, rögzítésében, az udvar szépítésében, a csoportokhoz kapcsolódó munkákban.

Mind a három óvodai egységben külön-külön alapítványok működnek, melyek működéséről az óvoda honlapján betekintést kaphatnak az érdeklődők.

Köszönet illeti meg az óvoda dolgozóit a lelkes, odaadó, sokszor fáradtságot, energiát nem kímélő feladatok szervezésért, pontos végrehajtásáért, a szülői házzal történő kapcsolatok ápolásáért, a pályázatokban és az alapítványban való eredményes munkákért.

Az 1995-ös Brunszvik Teréz névfelvétel előzményei: Óvodánk korábbi neve Árpád Utcai Óvoda Oldalkosár u 14. és a tagóvoda neve, mint Oldalkosár u.-i Óvoda Árpád u. 4. közötti név és cím keveredések nehézségekből adódóan se a hivatalos szervek, se a szülők nem tudták mikor, melyik óvodai egységről van szó. Ekkor merült fel a gondolat, hogy nevet kellene felvennie a törzsóvodának, így egyértelmübbé válna mikor, melyik óvodáról van szó az Oldalkosár utcában.
Francisztiné Molnár Erzsébet akkori óvodai felügyelő, oktatási referens ajánlására, – aki már akkor elkötelezett művelője volt az óvodatörténetnek- 1995. október 19-én az Árpád Utcai Óvoda felvette a Brunszvik Teréz nevet.
Francisztiné Molnár Erzsébet ismertetett meg kollektívánkat Hornyák Máriával. Azóta is kapcsolatot ápolunk Martonvásárral, az Óvodamúzeummal.
2000. tavaszán a névfelvétel 5. évfordulója tiszteletére egy pályázat sikere juttatta el kollektívánkat és érdeklődő szülőket is Martonvásárra, ahol ellátogattunk az Óvodamúzeumba, a gyermekeket is nagyon érdekelte a kiállítás. Megtekintettük a Beethoven Múzeumot, sétát tettünk a Brunszvik kastély kertjében.
2005. júliusában láttuk először a kastélyparkban felavatott Brunszvik szobrot, mely a fiatal Teréz ábrázolja. Ekkor az Óvodamúzeum 10. évfordulójára kaptunk meghívást és a kollektíva nevében elhelyeztük az emlékezés virágait.

2006. május 19-én Hódmezővásárhelyen a Díszteremben tartottuk meg az óvoda fennállásának 25. és a névfelvétel 10. évfordulóját. Ezen az ünnepélyen Hornyák Mária történész asszony Brunszvik Terézről tartott emlékülést, majd pedig Ludescherné Maksa Zsuzsanna óvodavezető képekkel kisérve tekintette át az óvoda 25 év történetét. Ezt követően a vendégekkel együtt átsétáltunk az óvodánkba, ahol felavattuk Csókási Katalin Nóra zománcműves, művésztanár Brunszvik Terézről készült tűzzománc alkotását. Az avatást követően koszorúzás következett, ahol a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány és a Brunszvik Teréz Óvoda helyezte el koszorúit, majd a vendégek megtekintették a martonvásári Óvodamúzeum mobil kiállítását. Az ezt követő fogadáson kötetlen beszélgetés zajlott a vendégek, a volt,- a nyugdíjazott,- és a jelenlegi dolgozók között.
Óvodánk 2007-ben nagy átszervezésen ment keresztül. A város önkormányzati fenntartású óvodáit a fenntartó összevonta, igy alakult meg a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda. A 3 tagintézménye közül egyik lett az Oldalkosár u.-i Tagintézményünk és hozzánk tartozik azóta is az Oldalkosár u. 4. Telephely és a Szabadság téri Telephely óvodák is.

Az összevonás óta hivatalos neve óvodánknak
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár u.-i Tagintézménye

Telephelyeink:

  • Oldalkosár u.-i Telephely Oldalkosár u. 4.
  • Szabadság téri Telephely Szabadság tér 93.

A Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda OM: 202284 (rövidítve:HEÓ) 12 óvodáján belül a mi óvodai egységünk 3 óvodából áll:

Tagintézmény

Oldalkosár u.-i Tagintézmény (korábbi nevén Brunszvik Teréz Óvoda) és telephelyek: 6800 Hódmezővásárhely Oldalkosár u. 14. ;

Tel: 62/242-126;
e-mail: oldalkosarovi@heo.hu
Képviselője: Kardos Szilvia óvodavezető-helyettes; 62/242-126

Telephelyek.

Oldalkosár utcai Telephely 6800 Hódmezővásárhely Oldalkosár u. 4.;
Tel: 62/245-117;
e-mail: oldalovi@heo.hu
Szakmai vezetője: Bagi Szilvia óvodapedagógus
Szabadság téri Telephely 6800 Hódmezővásárhely Szabadság tér 93. ;
Tel: 62/241-120;
szabadsagterovi@heo.hu
Szakmai vezetője: Bozókiné Szabó Ildikó óvodapedagógus

Az Oldalkosár utcában 2 óvoda található a város központjától néhány száz méterre panel,- és bérházak között. Közvetlen környezetünkben egy középiskola és egy bölcsőde helyezkedik el. Vonzáskörzetéhez tartozik még a belvárosi részen kívül városunk egyik legnépesebb területe, a hódtói lakótelep. Mindkét óvoda forgalmas közlekedési út mellett fekszik, a kis játszóterületű udvarok ezzel határosak.
A Szabadság téri telephely a csúcsi városrészen, bérházak közelében található. A házak többségében szociális bérlakás, a gyermekek nagy része ezekből a bérházakból kerül ki. Két általános iskola, egy katolikus templom, a piac és a Stadion is az óvoda közelében helyezkedik el.

Az Oldalkosár u. 14. szám alatti Oldalkosár u. Tagóvoda 1980-ban épült, 4 csoportos,-
az Oldalkosár utcai Telephely Óvoda 1970-ben épült, 3 csoportos,-
a Szabadság téri Telephely Óvoda 1960-ban épült 2 csoportos óvoda.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Oldalkosár Utcai Óvoda

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 14.

telefon: 62/242-126

e-mail: oldalkosarovi@heo.hu

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár utcai Tagintézmény

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 14.

Óvodavezető-helyettes: Kardos Szilvia

Oldalkosár utcai Tagintézmény szakmai vezetője: Látos Erzsébet Ildikó óvodapedagógus

Óvodatitkár: Tóth Attiláné

Udvaros: Terhes András

Óvodai csoport csoport óvodapedagógus pedagógiai asszisztens óvodai dajka
Alma csoport vegyes csoport

Rostás Felícia

Tápai László Albertné

Láhr Vilmosné

Ürge Ramóna

Baranyi Katalin
Körte csoport vegyes csoport

Arany Katalin

Meszlényiné Hegedűs Judit

Láhr Vilmosné

Ürge Ramóna

Gilinger Árpádné
Szőlő csoport

vegyes

csoport

Lányi Zsuzsanna

Péter Kitti

Láhr Vilmosné

Ürge Ramóna

Makán Róbertné
Szilva csoport

vegyes

csoport

Csaláné Hegedűs Ágota

Látos Erzsébet Ildikó

Láhr Vilmosné

Ürge Ramóna

Balogné Nagy Mariann