n1
n2
n3
n4
n5
n6
previous arrow
next arrow

Információ

Bemutatkozás

A Nádor Utcai Óvoda rövid története

Ismerd meg!
Információ

Magunkról

Az óvoda müködéséről pár szóban..

Információ
Információ

Munkatársak

Az óvoda dolgozói

Ismerd meg!
Információ

Képgaléria

.

Megtekintés

A Nádor utcai Óvoda rövid története

1891. augusztus 29.-én adták át az akkor 1 csoportszobából, 1 raktárhelyiségből és szolgálati lakásból álló óvodát.
1973.-ban jelentős felújításra került sor, alászigetelték az épületet és mosdóhelyiséget alakítottak ki, ahol helyet kaptak a gyermekméretû angolvécék, valamint a konyhába bevezették a vizet.
1979.-ben a megüresedett szolgálati lakásból 2 csoportszoba lett kialakítva. A konyhát korszerûsítették, a régi konyhából iroda lett.
1980. augusztus 1.-től elszakadt az iskolától és önálló egységként mûködött tovább.
1983.-ban az óvoda kapuján belül került a vezetékes gáz, de csak 1991. szeptember 1.-én az óvoda fennállásának 100. évfordulóján gyulladt meg először a gáz.
Az óvoda fennállása óta igen sok kiváló óvodapedagógus dolgozott az intézmény falai között:
Tamaskáné Nyizsnyay Aranka, Kecskeméthy Etelka, Mészáros Antalné, Paksi Sándorné, Gál Ferncné Gergely Veronika, Banga Jánosné.
Ezekben az időkben igen magas gyermeklétszámmal dolgoztak 140%-150%-os feltöltöttség.
Nehezítette a nevelőmunkát, hogy igen sok volt a képesítés nélküli óvodapedagógus.
Már a régebbi időkben is nagy hangsúlyt fektettek az itt dolgozó pedagógusok az egészség megőrzésére a testi nevelésre.
1998.-ban alapítványunk segítségével korszerû medencével gyarapítottuk a lehetőségeket.
2001-ben az óvodához tagintézményként kapcsolódott a Tornyai és Kutasi úti óvodák.
2002.-ben sikeres pályázattal valósíthattuk meg, hogy a feltöredezett betonos udvarrészt újra betonoztattuk.
Az udvari mozgásfejlesztő játékeszközök is balesetveszélyessé váltak, a régi szennyvízaknák is baleset forrásává váltak, a föd terméketlenné, gazossá vált az évtizedek folyamán.
Az 2003 tavaszán a kollektíva, a szülők, az alapítványunk kuratóriuma elhatározta, hogy a régóta áhított játszóudvar megvalósításához hozzákezdünk.
3 hónap szinte folyamatos munkával, – kiszedtük az elkorhadt játékokat, több kocsi törmelékes földet szállítattunk el, régi ásott kutat, szennyvízaknákat temettünk be, új termőföldet hozattunk, 140 mázsa humuszt szórtunk szét, térburkolót rakattunk le, amely bicikli pályaként szolgál a gyermekeknek, fahánccsal felszórt sétáló utat alakítottunk ki, új fajátékok beépítése történt meg, az új homokozókat feltöltöttük homokkal, befüvesítettük a játszó területet.
Az udvarunk igazán büszkeséggel tölt el mindnyájunkat.
Ez az igazán nagy munkálat csak összefogással, szülők, nagyszülők, vállalkozók, ismerősök, képviselők, a dolgozók odaadó, önzetlen segítségével valósulhatott meg.

A Tornyai J. utcai telephely rövid története:

Építésére 1985-ben tett javaslatot a Városi Tanács, és 1987. augusztus 16-án adták át.
Fodor Mária az első óvodavezető 105 kisgyermek nevelését próbálta megoldani, az igen szegényesen berendezett óvodában.
A városrész legnagyobb eseményét az óvodában szervezett karácsonyi ünnepség és az év végi bemutatkozás jelentette. Az óvodavezetőt másik intézménybe nevezték ki, így 1906 nyarán Vidonyi Istvánné Gaál Máriát nevezték ki az óvoda élére.
1915-1916 között az óvoda zárva tartott, majd a háború után visszatért az élet az óvodába.
Már rendszeres havi, heti és napi foglalkozási tervet készített az óvónő, az Exner Leó által megjelent könyv alapján.
1940-ben Tót Mária lett az óvónő, aki kiemelten kezelte az egészségre nevelést.
További óvónők: Bíró Pálné, Tóth Kovács Ferencné, Lehoczky Jánosné.
Az 1960-as évektől nagy fejlődésnek indult az óvoda udvara, igazi játszóudvarrá alakult a szülők segítségével.
1971-ben Nagynémedi Pálné Benyhe Piroska lett az óvoda vezetője. 1972-ben még egy csoportszobát építettek társadalmi összefogással, így a részben osztott óvoda osztottá vált.
Bevezették a vizet, kiépítették a csatorna rendszert, gyermekmosdót, tusolót építettek.
1976-ban Pálinkó Mária lett az óvoda vezetője, villanybojlert szereltek fel az óvodában , majd a központi fûtés szerelése is megtörtént.
1980-ban a Bajcsy-Zsilinszky óvoda tagintézménye lett.
1994-ben az óvodát teljesen átalakították, korszerûsítették.
2005-ben a Kutasi úti Óvoda megszûnésével Tornyai J. óvoda szolgálati lakását az Önkormányzat átalakíttatta, így egy csoportszoba és a hozzátartozó helyiségek kialakítása után a Kutasi óvodából a gyermekek átköltöztek.

A Klauzál ucai telephely rövid története:

1897. augusztus 16.-án adták át az óvoda épületét Pásztor Józsefné óvodavezetőnek. Majd lánya özv. Kiss Gyuláné Pásztor Irénke lett a vezető.
1925-ben bevezették az ártézi vizet.
1947. májusában nevezték ki az óvoda élére Kovács Emilné Nyéki Margitot, majd itt volt vezető Kurunczi Mihályné Galli Zsófia, Borsodi Jánosné Daru Magdolna.
1970-ben történt nagy átalakítás, az udvari wc megszüntették, toldalékként épült egy új csoportszoba
1976-ban kicserélték az ablakokat, elkészült a fedett terasz.
1986-ban jelentős szülői segítséggel gáz-központi fûtést szereltek be.
Az óvoda hosszú éveken át a Bajcsy, majd a Brunszvik Teréz óvoda tagóvodájaként mûködött.
2006. július óta az Exner Leó Óvoda telephelyeként mûködött.

Az intézmény óvodavezetői megbízatását 2008. aug. 01. napjától Molnárné Dobsa Magdolna óvodapedagógus, óvodai közoktatási szakértő tölti be. Ekkor az Exner Leó Óvoda székhelyintézménye a Nádor u. 23. két városi (Tornyai u. 15., Klauzál u.33.) és négy külterületi telephellyel (Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs) rendelkező intézmény volt. 

2007. évtől a hódmezővásárhelyi tagóvodák egy közgyűlési határozat értelmében telephelyként működtek tovább.

A külterületi óvodák megyszűnésével a gyerekek az intézményegység telephelyein lettek elhelyezve, őket az iskolabusz szállítja nap mint nap az otthonukból óvodába és vissza.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Nádor Utcai Óvoda

6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 23.

Bereczkiné Palócz Ibolya óvodavezető-helyettes

telefon: 62/244-016

e-mail: nadorovi@heo.hu