Magunkról…

… szeretettel köszöntjük megújult honlapunkon

“A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű. “

(ismeretlen szerző)

Intézményünk Hódmezővásárhely Újváros városrészben helyezkedik el, családi házas övezetben, mely nemcsak a körzetből, hanem a környező kistelepülésekről (Szikáncs, Batida, Erzsébet, Kútvölgy) érkező családok gyermekeit is fogadja. Intézményünk 4 csoportos óvoda.

Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésére törekszik, figyelembe véve a családi nevelés sajátosságait, a gyermekek egyéni képességeit.

 • feladatunk segíteni a gyermekeket, hogy megértsék az őket körülvevő világot, s tevékenyen működjenek közre annak alakításában
 • célunk a 3-6,7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően, természeti és társadalmi környezetükből merített sokoldalú tapasztalatszerzés és élménynyújtás által

Nevelésünk középpontjába a kompetenciafejlesztés áll, melynek során olyan képességek, készségek, valamint alkalmazni képes tudás megszerzését segítjük gyermekeinknél, amely megalapozza az egész életen át tartó tanulást.

 

A Helyi Pedagógiai Programunk tartalmazza azokat a nevelési-oktatási feladatokat, melyek:

 • biztosítják a sokoldalú személyiség fejlesztés mellett a differenciált fejlesztés lehetőségét
 • tehetséggondozásra és felzárkóztatásra is figyelmet fordítanak az óvoda szakemberei

Valljuk, hogy a gyermek számára legfontosabb élményforrás a játék, ezért biztosíjuk a sokféle, változatos, játékos, megismerésen alapuló, játékba integrált cselekvéses tanulási tevékenységeket.

 A szükség szerinti egyéni differenciált és csoportos fejlesztéseket a már 2008. évben bevezetett Difer mérések függvényében végezzük. 2021-től már online Difer mérésre is van lehetőség, a fenntartó által biztosított tabletek segítségével.

 

A programunkban kiemelt hangsúlyt kapnak:

 • az egészséges életmód kialakításához szükséges nevelési területek
 • a jeles napokhoz kötődő néphagyományok ápolása
 • a környezeti nevelés
 • az esélyegyenlőség megteremtése
 • az egyéni bánásmód alkalmazása

Jó gyakorlataink:

 “Hetedhét zenehét”

“Szedegetett szőlőszemek”

Saját innovációink:

 Fejlesztő eljárások az óvodában

„Másságfejlesztés”

Háromhetet meghaladó projekt:

 Tavaszvarázs- ébredő természet

Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok folyamatos szakmai fejlődése, elhivatottsága, pozitív megerősítése, tudatossága, rugalmassága maximálisan biztosítja a gyermekek testi, szellemi és lelki fejlődését. Bármely felmerülő helyzet esetén, empatikus, segítőkész, szeretetteljes, nyitott, figyelmes, igényes, gyermekközpontú és gyermekszerető óvoda és nevelőtestülete nyújt segítséget.

Az óvoda-iskola átmenet problémáinak kiküszöbölésére, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a körzeti iskolákkal, az ő programjaikra is szívesen mennek nagycsoportos óvodások szüleikkel.

Az óvodai rendezvényeket, programokat úgy szervezzük, hogy minél több gyermeket és szülőt tegyünk érdekelté ezen, programok részvételére. Nyílt napok
célja, az óvoda és a családi ház kapcsolatának mélyítése, a szülő-gyermek kapcsolat mélyítése.
( Adventi kézműves foglalkozás, Húsvéti kézműves foglalkozás, Gyermeknap)

Az óvodai élet során rendszeresen szervezünk nyílt napokat, családi napokat, mivel kiemelt fontosságúnak tartjuk a szülőkkel, családokkal való tartalmas kapcsolat kialakítását, a velük való rendszeres, őszinte kommunikációt.

Nem csak a képességfejlesztés kap hangsúlyt intézményünkben, hanem a lelki egészség megőrzése is kiemelten fontos számunkra. Ebben nyújt támogatást óvodánkba járó gyerekeknek és szüleiknek óvodapszichológusunk illetve családsegítősegítő munkatárs.

Óvodánkban igénybe vehető szolgáltatások:

 

 • logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztés
 • színházlátogatás
 • az óvoda bábcsoportjának vidám előadásain való részvétel
 • BOZSIK program
 • labdás képességfejlesztésre szakedző által
 • „Tehetség várományos gyermekek” alkotó műhelyben való részvétele
 • iskolabusz szolgáltatás- külterületről érkező óvodásaink számára

 

 

Az Önkormányzat támogatásával is segítjük az esélyegyenlőség minél szélesebb körben történő biztosítását:
-mindenki számára a Pedagógiai Szakszolgálat igénybevételét
-az ingyenes étkezés lehetőségét az arra rászorulóknak

Fontos számunkra a “Zöld óvoda” program további fejlesztése és folytatása. 2021-ben intézményünk elnyerte az Örökös zöld óvoda címet.

 • intézményünk nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre
 • a környezettudatos szemléletformálásra
 • város oktatási intézményeit magába foglaló „Zöld Kapocs” munkaközösség tagja óvodánk
 • lehetőségeinkhez mérten élményszerző kirándulásokon veszünk részt óvodásainkkal

Óvodai alapítványunk sikeres működésével, minden pályázati lehetőséget megragadva segítjük az óvodánkba járó gyermekek színes, tartalmas óvodai életét.

Folyamatosan keressük a lehetőségeket pályázatok és egyéb módon, amivel bővíthetjük óvodánk eszköztárát, tárgyi feltételeit, szépíthetjük környezetünket, ezáltal megteremthetjük, hogy az óvodánkba járó gyermekek minél több élményben részesüljenek, gazdagodjanak.