Egyesített Óvoda, Oldalkosár u-i telephelye

 Óvodánk, az Egyesített Óvoda Oldalkosár u-i Telephelye. 3 csoportos (jól elkülönített egységekkel), családias kis óvoda, homogén csoportokkal (kis – középső – nagy), melyek kialakítását az újonnan jelentkező gyerekek összetétele évről – évre meghatározza. A gyerekekkel a csoportokban 2 óvónő, pedagógiai asszisztens és a segítőtárs, a dajka néni foglalkozik.

Közel azonos korú, hasonló fejlettségi szintű gyerekek vannak egy csoportban – azonos feladatokhoz, követelményekhez kell alkalmazkodniuk, hasonló tevékenységi lehetőség biztosított számukra, reálisabban alakul önértékelő képességük. Mi, óvónők is úgy érezzük, a gyermekek egyéni, differenciált fejlesztését eredményesebben tudjuk megvalósítani.

Óvodánk alapítványa, s a szülők SZJA 1%-nak felajánlása, illetve jótékonysági rendezvényének bevételéből válik lehetővé az óvodai bútorzat felújítását, játékállományunk bővítését, játszóudvarunk korszerűsítése.

Az Oldalkosár Óvoda „Gyermekkert” Alapítványának anyagi támogatásával egy 12 m2 alapterületű sószobát alakítottunk ki óvodánkban. A Somadrin Sóterápiát az óvodánkba járó gyermekek napközben, ingyenesen vehetik igénybe. Reméljük, hogy kezdeményezésünkkel nagyban segítjük gyermekeink egészséges fejlődését, a betegségek megelőzését.

Törekszünk arra, hogy a családokkal közvetlen segítő, együttműködő partneri kapcsolatot alakítsunk ki, hisz közös célunk, hogy óvodánk a boldog gyermekkor valódi színtere legyen, ahol segítjük, hogy a gyermek önmagához képest megfelelően fejlődjön, s eredményesen készüljön fel az iskolai életre.

Felvállaltuk a sajátos nevelési gyerekek integrálását, és ezen belül a mozgásában akadályozott gyermekek nevelését is. Az integráció a jövő útja, segítjük a sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedését a mindennapi életbe, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Integrált nevelésnek köszönhetően óvodásaink elfogadják a másságot, és toleránsan viszonyulnak társaikhoz.

Pedagógiai programunkat hagyományaink megőrzése mellett a Tevékenység központú Óvodai nevelési program adaptálásával készítettük el. Úgy véljük, e program megvalósításával eredményesen készíthetjük fel gyermekeinket az életre. A nevelés középpontjában a gyermeki tevékenységek állnak, melyek által fejlesztjük a gyermek képességeit, készségeit egyéni adottságainak figyelembe vételével.                  

A kisgyermeknek ahhoz, hogy boldoguljon, meg kell tanulnia beszélni, közlekedni, a környezet adta keretek között tevékenykedni, eszközöket használni, társaival együttműködni, el kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, magatartás mintákat. Ehhez alakítjuk ki a teret, ahol a gyerek nyelve az érvényes – ez a gyerek legfőbb tevékenysége: a JÁTÉK.

Úgy szervezzük napi tevékenységeit, hogy egyszerre, egy időben többfajta lehetőségből válasszanak a gyerekek, fejlettségüknek, önállóságuknak, ízlésüknek, egyéni elképzeléseiknek teret adva. Szeretetteljes, biztonságérzetet adó légkört igyekszünk teremteni, ahol a gyermek felszabadultan tevékenykedhet, megtapasztalhatja ötleteinek, gondolatainak megvalósítását. Egyik kiemelt feladatunk az anyanyelvi nevelés. Sokat bábozunk, dramatizálunk, alakítjuk egymással – felnőttekkel a helyes kapcsolatteremtési formákat, a gyerekek kommunikációs készségét.

Óvodánkban rendszeresen, színvonalas bábelőadásokat tekinthetnek meg a gyerekek, „családias” környezetben; a nagyokkal színházba, könyvtárba is járunk. Az óvodai farsangon is hasonló választási lehetőséget kínálunk: bűvész, „jelmezbál”, tánc, játék, vetélkedő, „öszöm –iszom”, külön termekben.

Másik kiemelt feladatunk a gyermekek felfokozott mozgásigényének a kielégítése. Jól felszerelt tornaszobánkban nagyméretű teraszainkon, és a korszerű fajátékokkal folyamatosan gazdagodó udvarunkon erre jó lehetőség nyílik.

Az óvodai alapellátáson túl, speciális képesítésű óvónőink segítségével beépítettünk, heti egy alkalommal a „mozgáskotta” módszeren alapuló mozgás- és személyiségfejlesztő foglalkozásokat minden gyerek számára.

A csoportok testnevelés foglalkozásait a jól felszerelt tornaszobánkban tartjuk, a gyermeklétszám figyelembevételével csoportbontásban. Tavasszal és ősz elején, amikor az idő engedi, a teraszainkon is tartunk foglalkozást.

Folyamatosan szoktatjuk gyermekeinket a szabadidő hasznos eltöltésére, önálló választási lehetőségek ajánlásával. A készített alkotásokat, örömmel viszik haza.

A szülők számára is szervezünk a jeles ünnepek előtt kézműves délutánokat, ahol közelebb kerülünk egymáshoz.

Nagy sikerrel rendezzük évente családi napokat, melyen sok család kellemesen, tartalmasan, élményekkel gazdagodva tölti el az idejét.